Mapa produktów na blueref.pl

Produkty ciśnieniowe

Filtry odwadniacze

Filtr odwadniacz BLR/DML-305FS (5/8”)

Filtr odwadniacz BLR/DML-414 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/EK-032 (1/4" SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-053 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-164 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-415S (5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-164 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-165 (5/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-162 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/EK-415S (5/8" ODF)

Filtr odwadniacz BLR/EK-052S (1/4" ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-052 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-084S (1/2” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-082S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-163 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-033S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-084 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-083 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-163S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-165 (5/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-162 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-083 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-303S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-052S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-082 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-415 (5/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-305 (5/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/EK-305S (5/8" ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-417 (7/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-165S (5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-305 (5/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-303 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-305S (5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-082 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-163S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/EK-083 (3/8" SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-164S (1/2” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-306 (3/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-417S (7/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-052S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-415 (5/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-305S (5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-304FS (1/2")

Filtr odwadniacz BLR/DML-304 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-166 (3/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-032S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-304S (1/2” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-052 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/EK-163SM (10mm ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-306S (3/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-163 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-032 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/EK-415 (5/8" SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-303FS (3/8”)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-166S (3/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-163SM (10mm ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-033 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-415S (5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-084S (1/2” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/EK-084S (1/2" ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-414S (1/2” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-053S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/EK-305 (5/8" SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-414 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-414S (1/2” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-083S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-417 (7/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-083S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/EK-084 (1/2" SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-164S (1/2” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/EK-083S (3/8" ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-303 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-165S (5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-166 (3/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-082S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-417S (7/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-166S (3/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-162S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-084 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/EK-304 (1/2" SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-306 (3/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-033 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-033S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-053S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-164FS (1/2”)

Filtr odwadniacz BLR/DML-163FS (3/8")

Filtr odwadniacz BLR/EK-165S (5/8" ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-304 (1/2” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/EK-165 (5/8" SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-303S (3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-032S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-162S (1/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/EK-164SM, (12 mm ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-032 (1/4” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DML-306S (3/4” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/DML-053 (3/8” SAE)

Filtr odwadniacz BLR/DCL-304S (1/2” ODF)

Tłumiki na instalacji ciśnieniowej

Filtry składany

Filtr odwadniacz BLR/STAS-4813T (1 5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-487T (7/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-14413T (1 5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-489T (1 1/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-969T (1 1/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-4817T (2 1/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-485T (5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-19213T (1 5/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-9611T (1 3/8” ODF)

Filtr odwadniacz BLR/STAS-4811T (1 3/8” ODF)

Odolejacze

Odolejacz BLR/A-W569213 (1 5/8”ODF)

Odolejacz BLR/A-W559011 (1 3/8”ODF)

Odolejacz BLR/A-W569417 (2 1/8”ODF)

Odolejacz BLR/A-W55866 (3/4”ODF)

Odolejacz BLR/A-W569011 (1 3/8”ODF)

Odolejacz BLR/A-W55855 (5/8”ODF)

Odolejacz BLR/A-W55877 (7/8”ODF)

Odolejacz BLR/A-W55889 (1 1/8”ODF)

Odolejacz BLR/A-W55824 (1/2”ODF)

Odolejacz BLR/A-W55833 (3/8”ODF)

Wkłady wymienne

Wkład wymienny BLR/S-48

Wkład wymienny BLR/D-48

Wkład wymienny BLR/H-48

Wkład wymienny BLR/F-48

Wkład wymienny BLR/H-100

Zbiorniki oleju

Zbiornik oleju BLR/VOR-12038 (objętość 12l)

Zbiornik oleju BLR/VOR-10038 (objętość 10l)

Zbiornik oleju BLR/VOR-08038 (objętość 8l)

Zbiornik oleju BLR/VOR-06038 (objętość 6l)

Filtry miedziane (lodówkowe)

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-7.5-16-96

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-15-19-115

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-25-24-120

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-30-24-140

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-50-29-160

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-8-16-101

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-40-24-170

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-5-16-80

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-10-19-100

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-10-16-115

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-7-16-90

Filtr miedziany lodówkowy BLR/BCFD-20-19-141

Filtry odkwaszające

Filtr odkwaszający BLR/DAS-164SVV (1/2” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-083VV (3/8” SAE)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-417SVV (7/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-165VV (5/8” SAE)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-307SVV (7/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-086SVV (3/4” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-165SVV (5/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-167SVV (7/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-309SVV (1 1/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-306SVV (3/4” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-305SVV (5/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-084VV (1/2” SAE)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-084SVV (1/2” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-419SVV (1 1/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-083SVV (3/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-164VV (1/2” SAE)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-085SVV (5/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-169SVV (1 1/8” ODF)

Filtr odkwaszający BLR/DAS-166SVV (3/4” ODF)

Separatory cieczy z wymiennikiem

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2407

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2421

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2429

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2411

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2404

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2405

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2415

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2425

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2406

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2417

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2434

Separator cieczy z wymiennikiem BLR/HSA-2413

Filtry oleju

Filtr oleju BLR/OFD-164 (1/2" SAE)

Filtr oleju BLR/OFD-052S (1/4" ODF)

Filtr oleju BLR/OFD-083S (3/8" ODF)

Filtr oleju BLR/OFD-085 (5/8" SAE)

Filtr oleju BLR/OFD-052 (1/4" SAE)

Filtr oleju BLR/OFD-083 (3/8" SAE)

Filtr oleju BLR/OFD-166S (3/4" ODF)

Filtr oleju BLR/OFD-085S (5/8" ODF)

Filtr oleju BLR/OFD-053S (3/8" ODF)

Filtr oleju BLR/OFD-084 (1/2" SAE)

Filtr oleju BLR/OFD-054S (1/2" ODF)

Filtr oleju BLR/OFD-084S (1/2" ODF)

Zbiorniki czynnika chłodniczego

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-06

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-12

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-10

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/HLR-7A-F/F-20

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-08

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-02

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/HLR-7A-F/F-30X1

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-04

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-09

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-01

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-07

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLR-7A-F/F-16

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-21

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/HLR-7A-F/F-25

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLR-6A-F/F-09

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-14

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-19

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-03

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-05

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-20

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-16

Zbiornik czynnika chłodniczego BLR/VLRD-18

Separatory cieczy

Separator cieczy BLR/SLA-215(210) (objętość 10,9l)

Separator cieczy BLR/SLA-213(209) (objętość 9,9l)

Separator cieczy BLR/SLA-206 (objętość 3,5l)

Separator cieczy BLR/SLA-204 (objętość 1,39l)

Separator cieczy BLR/SLA-205 (objętość 1,9l)

Separator cieczy BLR/SLA-207 (objętość 4,36l)

Separator cieczy BLR/SLA-211(208) (objętość 7,4l)

Akcesoria

Inne

Podstawa do klimatyzatora AT/RF1000

Podstawa do klimatyzatora AT/RF500

Puszka montażowa do klimatyzacji AT/EDB-70H

Podkładka antywibracyjna gumowa AT01-B

Puszka montażowa do klimatyzacji AT/EDB-70V

Elektryczna pompa do wymiany oleju AT-EOT150

Pompa olejowa ręczna AT-OPT065

Pompka skroplin AT/CDP18

Podstawa do klimatyzatora AT/RF600

Narzutki (nakrętki)

Narzutka chłodnicza BLR/RA-1/4-NA-6MM

Narzutka chłodnicza BLR/RA-5/8

Narzutka chłodnicza BLR/RA-1/2

Narzutka chłodnicza BLR/RA-3/8

Narzutka chłodnicza BLR/RA-3/8-NA-10MM

Narzutka chłodnicza BLR/RA-1/4

Akcesoria miedziane (kolanka)

Akcesoria miedziane (trójniki)

Zawory chłodnicze

Cewki zaworów elektromagnetycznych

Cewka zaworu elektromagnetycznego BLR/EV-COIL24AC

Cewka zaworu elektromagnetycznego BLR/EV-COIL110

Cewka zaworu elektromagnetycznego BLR/EV-COIL24DC

Cewka zaworu elektromagnetycznego BLR/EV-COIL220

Cewka zaworu elektromagnetycznego BLR/EV-COIL12

Zawory kulowe

Zawór kulowy BLR/GBC-12 (1/2”)

Zawór kulowy BLR/GBC-67A (2 5/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-28 (1 1/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-67 (2 5/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-10A (3/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-6 (1/4”)

Zawór kulowy BLR/GBC-6A (1/4”)

Zawór kulowy BLR/GBC-10 (3/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-54 (2 1/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-54A (2 1/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-18 (3/4”)

Zawór kulowy BLR/GBC-16 (5/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-18A (3/4”)

Zawór kulowy BLR/GBC-35 (1 3/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-12A (1/2”)

Zawór kulowy BLR/GBC-16A (5/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-28A (1 1/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-22 (7/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-42 (1 5/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-42A (1 5/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-22A (7/8”)

Zawór kulowy BLR/GBC-35A (1 3/8”)

Zawory serwisowe Schradera

Zaworek Schradera BLR-AV04A-METRIC

Zaworek Schradera BLR-AV04B

Zaworek Schradera BLR-AV04B-METRIC

Zaworek Schradera BLR-AV04A

Zawory kątowe ROTOLOCK

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-1-5/8

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-5/8

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-7/8

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-1/4

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-1/2

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-1-3/8

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-3/8

Zawór ROTOLOCK BLR/RV-1-1/8

Zawory elektromagnetyczne

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1028/2

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1078/9

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1070/4

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR20-118S (1 1/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1070/5

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1020/3

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1028/3

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR15-078S (7/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1064/4

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR10-058S (5/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1020/2

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR20-078S (7/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1078/5

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR3-038S (3/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1064/3

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR3-014S (1/4” ODF)

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR10-012S (1/2” ODF)

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR25-118S (1 1/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1098/7

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1068/3

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1078/4

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1099/9

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR6-038S (3/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1068/4

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR15-058S (5/8” ODF)

Zawór elektromagnetyczny membranowy BLR/MSV-1078/11

Zawór elektromagnetyczny z cewką BLR/EVR6-012S (1/2” ODF)

Wzierniki

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-034S (3/4” ODF)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-078S (7/8” ODF)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-014 (1/4” SAE)

Wziernik BLR/SGN-038FM (3/8”)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-058 (5/8” SAE)

Wziernik BLR/SGN-012FM (1/2”)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-038S (3/8” ODF)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-034 (3/4” SAE)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-058S (5/8” ODF)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-038 (3/8” SAE)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-012S (1/2” ODF)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-012 (1/2” SAE)

Wziernik czynnika chłodniczego BLR/SG-014S (1/4” ODF)

Wziernik BLR/SG-1-3/4 (1 3/4”)

Zawory zwrotne

Zawór zwrotny BLR/NRVH-22S (7/8” ODF)

Zawór zwrotny BLR/NRVH-35S (1 3/8” ODF)

Zawór zwrotny BLR/NRV-6S (1/4” ODF)

Zawór zwrotny BLR/NRV-19S (3/4” ODF)

Zawór zwrotny BLR/NRV-16S (5/8” ODF)

Zawór zwrotny BLR/NRV-12S (1/2” ODF)

Zawór zwrotny BLR/NRVH-28S (1 1/8” ODF)

Zawór zwrotny BLR/NRV-10S (3/8” ODF)

Kurtyny powietrzne

Kurtyny Airvent

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CER09

Kurtyna powietrzna Airvent AV-DA09

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CE15

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CER15

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CMR15

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CE09

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CM09

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CM15

Kurtyna powietrzna Airvent AV-CMR09

Kurtyna powietrzna Airvent AV-DA15

Wymienniki ciepła

Chłodnice powietrza

Chłodnica powietrza (parownik) LEDD-5.6/30

Chłodnica powietrza (parownik) LEDL-3/15

Chłodnica powietrza (parownik) LES-035B/144

Chłodnica powietrza (parownik) LEDJ-1.9/12

Chłodnica powietrza (parownik) LES-035A/244

Chłodnica powietrza (parownik) LEDD-4.1/22

Chłodnica powietrza (parownik) LEDD-3.0/15

Chłodnica powietrza (parownik) LEDJ-2.3/15

Chłodnica powietrza (parownik) LEDD-8.0/40

Chłodnica powietrza (parownik) LEDL-4.3/20

Chłodnica powietrza (parownik) LEDL-8.4/40

Chłodnica powietrza (parownik) LEDL-5.3/25

Sprężarki półhermetyczne

Sprężarki tłokowe

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H860-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2035-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H637-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2031-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H870-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H435-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H422-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2020-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H640-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H410-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H650-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H420-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2021-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H405-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2030-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H409-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H415-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2015-S

Sprężarka półhermatyczna RFC-2DC-3.2Y

Sprężarka półhermatyczna RFC-4TCS-8.2Y

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H412-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2040-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H407-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H407-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H2010-S

Sprężarka półhermatyczna RFC-4EC-4.2Y

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP2-H406-S

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H425-F

Sprężarka tłokowa półhermetyczna SRM RP1-H430-F

Wentylatory

Silniki wentylatorów

Silnik wentylatora Airvent AV-5-13

Silnik wentylatora Airvent AV-10-20

Silnik wentylatora Airvent AV-7-16

Silnik wentylatora Airvent AV-16-25

Silnik wentylatora Airvent AV-18-30

Silnik wentylatora Airvent AV-34-45

Silnik wentylatora Airvent AV-25-40

Wentylatory osiowe

Wentylator osiowy Airvent A4E-450-E5LB

Wentylator osiowy Refworld RWF-12025HBL

Wentylator osiowy Refworld RWF-12038HBT

Wentylator osiowy Refworld RWF-8025HBL

Wentylator osiowy Airvent A6D-910-E7L

Wentylator osiowy Refworld RWF-12025HBT

Wentylator osiowy Airvent A4E-500-E5L

Wentylator osiowy Airvent A4E-400-E5L

Wentylator osiowy Airvent A4D-630-E5L

Wentylator osiowy Airvent A4D-500-E5L

Wentylator osiowy Airvent A6D-710-E6L

Wentylator osiowy Airvent A4E-300-E5L

Wentylator osiowy Refworld RWF-12038HBL

Wentylator osiowy Airvent A4E-450-E5L

Wentylator osiowy Airvent A6E-630-E5L

Wentylator osiowy Refworld RWF-8025HBT

Wentylator osiowy Airvent A4D-450-E5L

Wentylator osiowy Airvent A6D-800G-E7L

Wentylator osiowy Airvent A4E-350-E5LB

Wentylator osiowy Airvent A4E-300-E5LB

Wentylator osiowy Airvent A6D-800G-K7L

Wentylator osiowy Airvent A4E-350-E5L

Wentylatory osiowe energooszczędne

Wentylator EC137/60D3G01-AS630/100S1-01-G

Wentylator EC092/25E3G01-AS300/60S1-01-G

Wentylator EC092/25E3G01-AS350/86P1-01-G

Wentylator EC137/60D3G01-AS500/85S1-01-G

Wentylator EC092/25E3G01-AS350/92S1-01-G

Wentylator EC102/50E3G01-AB400/88S1-01-G

Wentylator EC092/25E3G01-AB250/35S1-01-G

Wentylator AS-200

Wentylator EC102/50E3G01-AS450/92S1-01-G

Wentylator EC092/25E3G01-AB350/92S1-01-G

Wentylator EC092/25E3G01-AB300/60S1-01-G

Wentylator EC137/60D3G01-AS560/96S1-01-G

Wentylator EC092/25E3G01-AS250/35S1-01-G

Wentylator EC102/50E3G01-AS400/88S1-01-G

Wentylator AS-230

Wentylator EC092/35E3G01-AS450/96P1-01-G

Wentylator AS-172

Wentylator EC102/50E3G01-AB450/92S1-01-G

Akcesoria do wentylatorów

Wspornik wentylatora H55

Wspornik wentylatora H109-3

Wspornik wentylatora H72

Wspornik wentylatora H84

Wspornik wentylatora H109-1

Wspornik wentylatora H109-2

Wentylatory promieniowe energooszczędne

Wentylator promieniowy ECM-YGF60-180

Wentylator promieniowy ECM-YGF60-240

Wentylator promieniowy ECM-YGF60-300

Wentylator promieniowy ECM-YGF60-360

Wentylator promieniowy ECM-YGF60-420

Małe wentylatory osiowe

Wentylatory promieniowe

Silniki wentylatorów energooszczędne

Silnik wentylatora ECM7112DW

Silnik wentylatora ECM7108DW

Silnik wentylatora ECM7120DW

Silnik wentylatora ECM7108W

Silnik wentylatora ECM7112W

Generatory ozonu

Generatory przemysłowe

Generator ozonu RW-YO-315

Generator ozonu RW-YO-310

Generator ozonu RW-YO-325

Pompy ciepła

Monoblock

Pompa ciepła 120HCR4INVM

Pompa ciepła 310HCR4TINVM

Pompa ciepła 60HCR4INVM

Pompa ciepła 260HCR4TINVM

Pompa ciepła 160HCR4TINVM

Pompa ciepła 200HCR4TINVM

Pompa ciepła 230HCR4TINVM

Pompa ciepła 40HCR4INVM

Pompa ciepła 120HCR4TNVM

Pompa ciepła 90HCR4INVM

Tłumiki drgań

Narzędzia

Manometr

Manometr elektroniczny HS-370-A

Sprężarki hermetyczne

Wysokotemperaturowe

Niskotemperaturowe

Sprężarka hermetyczna Comptek LAQQD158YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAMDM75YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAMDM65YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAWQD30HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAFQD65HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAFQD75HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAFDF110YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAMQD49HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAWQD35HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAFDF118YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAMQD52HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAMQD43HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LALQD142YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAFDF103YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAFDF85YHP

Sprężarka hermetyczna Comptek LAFDF91YHP

Średniotemperaturowe

Sprężarka hermetyczna Comptek MAFQD35UHP

Sprężarka hermetyczna Comptek MALQD65UHM

Sprężarka hermetyczna Comptek MAFQD52UHP

Sprężarka hermetyczna Comptek MAQQD142UHW

Sprężarka hermetyczna Comptek MAFQD59HHP

Sprężarka hermetyczna Comptek MAQQD120UHM

Sprężarka hermetyczna Comptek MAQQD110UHM

Sprężarka hermetyczna Comptek MAQQD158UHW

Sprężarka hermetyczna Comptek MAQQD91UHM

Sprężarka hermetyczna Comptek MALQD75UHM

Sprężarka hermetyczna Comptek MAFQD43UHP

Scroll